Επικοινωνία

αλληλογραφία

Τηλέφωνα

+30 210 98 23 670
φαξ: +30 210 98 23 215

Διεύθυνση Γραφείου

17 Poseidonos Ave.,
Alimos 17455, Greece

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

info@sportsconnection.gr
scouting@sportsconnection.gr